Amsterdam – Werkgevers zijn sinds het begin van afgelopen jaar wettelijk verplicht om de loonstrookjes begrijpelijk te maken voor het personeel. Een rondgang langs salarisverwerkers, vakbonden en werkgevers leert echter dat het blijft wemelen van de fouten op de alsmaar complexer ogende loonstrook.

De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, kan werkgevers zelfs een boete geven […]