Arbozorg

Als werkgever heeft u de plicht om voor uw medewerkers te zorgen. De Arbo verplicht werkgevers dan ook om een Risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen om de geïnventariseerde risico’s te beperken of tegen te gaan. Reliance HR helpt u bij het in kaart brengen van de bedrijfsrisico’s en het maken van het verplichte plan van aanpak.

Ondersteuning bij het arbobeleid door Reliance HR

  • Hulp bij het inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
  • Opstellen van een plan van aanpak om de risico’s aan te pakken
  • Beoordeling van de importantie van de te nemen maatregelen
  • U voldoet aan de eisen van de Arbo
  • Zorg goed voor uw werknemers en elimineer risico’s

De Risico-inventarisatie & -evaluatie

Een verplicht onderdeel van de Arbowet is een inventarisatie van de risico’s binnen uw bedrijf. De officiële naam hiervoor is Risico-inventarisatie & -evaluatie, of RI&E. De inventarisatie laat zien welke risico’s uw werknemers lopen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Door de inventarisatie ontstaat vaak een duidelijk beeld van de huidige situatie en op welke vlakken er verbetering nodig is.

Omdat er in uw bedrijf meestal meer risico’s op de loer liggen dan u denkt, is het verstandig om hiervoor hulp te vragen van een gespecialiseerd bedrijf. Reliance HR kan u helpen bij het uitvoeren van een Risico-inventarisatie & -evaluatie.

Het plan van aanpak om bedrijfsrisico’s tegen te gaan

Het vervolg van de RI&E is een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s uit de inventarisatie tegen te gaan of te beperken. Om de maatregelen concreet te maken, is het verplicht om er een termijn aan te hangen waarbinnen de maatregelen uitgevoerd moeten zijn.

Meestal is het aantal te nemen maatregelen te groot om in een keer uit te voeren. Het is dan belangrijk om te bepalen welke risico’s het grootste gevaar vormen voor de veiligheid van uw werknemers. Wij helpen u te bepalen welke maatregelen de meeste prioriteit hebben en welke maatregelen het grootste effect op de bedrijfsveiligheid hebben.

Hulp bij het zorgen voor een risicovrije organisatie

Reliance HR staat u graag bij in de weg naar een organisatie waarin uw werknemers geen onnodige risico’s lopen. Wij helpen u met het inventariseren van de gevaren en bekijken op welke manier deze opgelost kunnen worden. Bel voor meer informatie met 055 207 0727 of vul het formulier in op onze contactpagina.