Personeelsadvies MKB

Kleinere organisaties hebben vaak geen HR- of PZ afdeling die kan ondersteunen bij personele issues. Geregeld wordt dan advies ingewonnen bij accountants of juristen, die enerzijds daar niet voor zijn opgeleid en anderzijds veel te hoge tarieven rekenen. Een HR deskundige op afstand is dan een veel betere oplossing.

U kunt dan denken aan de volgende onderwerpen:

·         Begeleiden van werving- & selectieprocedures.

·         Toepassen juiste arbeidsovereenkomsten en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

·         Beoordelen en bewaken personeelsdossiers.

·         Opstellen verzuimprocedures en bewaken en/of uitvoeren casemanagement.

·         Toepassen CAO en wet- en regelgeving.

·         Opstellen en uitvoering geven aan diverse personeelsinstrumenten (zoals een personeelshandboek).

·         Begeleiden functioneringstrajecten, outplacementtrajecten en ontslagprocedures.

·         Reorganisatie en ontslag.

Voor al deze onderwerpen geldt maatwerk. Maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de kennis, kunde en mogelijkheden binnen uw organisatie. Wij nemen niet over, maar werken samen met u aan een personeelsbeleid dat bijdraagt aan uw organisatiedoel. Daarnaast kunnen we u ook helpen bij uw salaris- en personeelsadministratie.