Personeelsadministratie

Het voeren van een personeelsadministratie is voor veel ondernemers vaak een tijdrovende klus. Personeelsmutaties die zich opstapelen of contracten voor nieuwe medewerkers die nog even snel gemaakt moeten worden: dit is voor veel ondernemers een herkenbare situatie. Reliance-HR richt zich op het personeels- en salarisadministratie voor het MKB en kan u waardevolle ondersteuning bieden. Daarnaast bieden wij u indien gewenst ook personeelsadvies.

Personeelsadministratie MKB

 • Registratie van personeelsgegevens
 • Overzicht gesprekscyclus (beoordeling en functioneren)
 • Contract- en salarisgegevens
 • Verzuimregistratie
 • Opleidingen
 • Wagenparkbeheer
 • Verlofadministratie (via ESS / MSS, App)
 • Urenregistratie
 • Eigen bedrijfsinformatie online (personeelshandboek, pz-regelingen)

Salarisadministratie MKB

 • Journaalposten
 • Digitale loonstroken
 • Rapportages
 • Betaalbestanden
 • Aangiften
 • Helpdesk voor salaristechnische vragen

Wilt u zich geen zorgen meer maken om uw HR administratie?

Zowel uw salaris- als uw personeelsadministratie kunnen wij volledig voor u verzorgen, waarbij u zelf kunt bepalen welke werkzaamheden wij u uit handen mogen nemen. Zo kunnen wij voor u alle veel voorkomende mutaties verwerken en zo uw personeelsdossiers up-to-date houden, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. Hierbij maken wij gebruik van een digitaal personeelsinformatiesysteem, waarmee maandelijks de volgende acties worden uitgevoerd:

 • verwerking van de variabele mutaties
 • specificatie per werknemer in tweevoud
 • journaalposten
 • betaaloverzicht
 • uitvoering van de spaarloonregeling/levensloopregeling
 • toepassen van minimumlonen en cao-lonen
 • cao-beheer
 • opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
 • loonaangiften aanlevering van jaarwerk (digitaal)
 • jaaropgaven per werknemer loonstaat per werknemer
 • verzamelloonstaat
 • cumulatieve overzichten
 • managementoverzichten
 • aanvullende overzichten voor uw accountant
 • bewaking en signalering van verplichte acties in het kader van Wet Poortwachter
 • bewaking en signalering data van aflopende tijdelijke contracten
 • ontwikkelen en bewaken verzuimreglement
 • ontwikkelen en bewaken personeelshandboek
 • ontwikkelen en begeleiden van functionerings- & beoordelingssystematiek
 • helpdesk voor eventuele vragen vanuit de medewerkers
 • helpdesk voor eventuele vragen vanuit de werkgever
 • koppeling met uw boekhoudpakket