M1L voor personeelsadministratie

Het voeren van een personeelsadministratie is voor veel ondernemers vaak een tijdrovende klus. Personeelsmutaties die zich opstapelen of contracten voor nieuwe medewerkers die nog even snel gemaakt moeten worden: dit is voor veel ondernemers een herkenbare situatie. Reliance-HR richt zich op het personeels- en salarisadministratie voor het MKB en kan u waardevolle ondersteuning bieden. Daarnaast bieden wij u indien gewenst ook personeelsadvies.

Personeelsadministratie MKB

 • Registratie van personeelsgegevens
 • Overzicht gesprekscyclus (beoordeling en functioneren)
 • Contract- en salarisgegevens
 • Verzuimregistratie
 • Opleidingen
 • Wagenparkbeheer
 • Verlofadministratie (via ESS / MSS, App)
 • Urenregistratie
 • Eigen bedrijfsinformatie online (personeelshandboek, pz-regelingen)

Salarisadministratie MKB

 • Journaalposten
 • Digitale loonstroken
 • Rapportages
 • Betaalbestanden
 • Aangiften
 • Helpdesk voor salaristechnische vragen

Wilt u zich geen zorgen meer maken om uw HR administratie?

Zowel uw salaris- als uw personeelsadministratie kunnen wij volledig voor u verzorgen, waarbij u zelf kunt bepalen welke werkzaamheden wij u uit handen mogen nemen. Zo kunnen wij voor u alle veel voorkomende mutaties verwerken en zo uw personeelsdossiers up-to-date houden, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. Hierbij maken wij gebruik van een digitaal personeelsinformatiesysteem (M1L), waarmee maandelijks de volgende acties worden uitgevoerd:

 • verwerking van de variabele mutaties
 • specificatie per werknemer in tweevoud
 • journaalposten
 • betaaloverzicht
 • uitvoering van de spaarloonregeling/levensloopregeling
 • toepassen van minimumlonen en cao-lonen
 • cao-beheer
 • opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
 • loonaangiften aanlevering van jaarwerk (digitaal)
 • jaaropgaven per werknemer loonstaat per werknemer
 • verzamelloonstaat
 • cumulatieve overzichten
 • managementoverzichten
 • aanvullende overzichten voor uw accountant
 • bewaking en signalering van verplichte acties in het kader van Wet Poortwachter
 • bewaking en signalering data van aflopende tijdelijke contracten
 • ontwikkelen en bewaken verzuimreglement
 • ontwikkelen en bewaken personeelshandboek
 • ontwikkelen en begeleiden van functionerings- & beoordelingssystematiek
 • helpdesk voor eventuele vragen vanuit de medewerkers
 • helpdesk voor eventuele vragen vanuit de werkgever
 • koppeling met uw boekhoudpakket