De HR Service modules

Van Reliance HR Solutions
Lees meer

Onze modules

Module 1 - Personeelsinformatiesysteem

Maak gebruik van ons online personeelsinformatiesysteem. Hierin worden alle gegevens van jouw medewerkers centraal opgeslagen. Het systeem werkt in de cloud. Hierdoor is de informatie altijd up to date. Ook signaleert de software automatisch de acties die gedaan moeten worden.

Mogelijkheden van het systeem:

 • Digitale personeelsdossiers.
 • Actuele rapportages over bijvoorbeeld ziekteverzuim en verloftegoed.
 • Een breed scala aan managementrapportages.
 • Automatische signalering van aflopende tijdelijke contracten.
 • Automatische signalering van verplichte acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
 • Digitalisering van administratieve processen (bijv. verlof) door middel van workflow.
 • Eenvoudig en snel mutaties maken.
 • Mogelijkheid tot invoering ESS (employee self service).

 Voordelen:

 • Altijd en overal inzicht in actuele personeelsgegevens.
 • Dagelijkse back-up.
 • Het gebruik van een personeels­informatie­systeem vermindert het risico op boetes.
Module 2 - Salarisverwerking

Reliance HR Solutions verzorgt de maandelijkse salarisverwerking. Je ontvangt proefstroken ter controle en eventuele correcties zijn inbegrepen. Deze module is optioneel en is alleen mogelijk in combinatie met module 1.

Werkzaamheden:

 • Maandelijkse verwerking van variabele mutaties.
 • Maandelijkse aanlevering proefstroken ter controle.
 • Aanlevering specificatie per medewerker in tweevoud.
 • Aangiften loonheffingen.
 • Toepassing van minimumlonen en CAO-lonen.
 • CAO-beheer.
 • Opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e
 • Loonaangiften aanlevering van jaarwerk (digitaal).
 • Jaaropgaven en loonstaat per medewerker.
Module 3 - Personeelsadministratie

Met de module Personeelsadministratie onderscheiden wij ons in de markt. De meeste accountantskantoren en salarisverwerkers beperken zich tot het vastleggen van de personeelsgegevens. Wij nemen een actieve rol als het gaat om het voeren van een personeelsadministratie. Onze missie is daarbij het compleet ontzorgen van jou als ondernemer. Deze module is alleen mogelijk in combinatie met module 1.

Werkzaamheden:

 • Eerste aanspreekpunt voor P&O-gerelateerde vragen.
 • Het aanleggen van (digitale) personeelsdossiers conform wettelijke richtlijnen en regelgeving.
 • Actief signaleren van bijvoorbeeld het aflopen van tijdelijke contracten, jubilea, einde proeftijd, pensionering.
 • Maken van arbeidscontracten, verlengingen, omzettingen of beëindigingen.
 • Aan- en afmelden van medewerkers en mutaties aan diverse instanties.
 • Ziek- en betermeldingen doorvoeren en melden bij diverse instanties.
 • Verzorgen van diverse managementrapportages.
 • Attenderen van leidinggevende op te ondernemen acties m.b.t. ziekmeldingen.
 • Het verwerken en schriftelijk bevestigen van aanvragen zoals bijvoorbeeld zwangerschaps- en ouderschapsverlof en onbetaald verlof.
 • In overleg het verzorgen van overige correspondentie. Denk daarbij aan wijziging van contracturen, overplaatsingen, opstellen van werkgeversverklaringen, salariswijzigingen, promoties, gratificaties, stages en bevestiging van uitdiensttreding.
Module 4 - P&O Advies

Deze module is een aanvulling op de actieve personeelsadministratie. Het is een onbeperkte eerstelijns helpdesk. Je kunt deze inzetten voor advies bij individuele casuïstiek en het verbeteren van bestaande P&O-processen. Kunnen jouw vragen niet door de eerstelijns helpdesk beantwoord worden? Dan kijken we samen of dit op een andere manier door ons uitgevoerd kan worden.

Advisering bij:

 • Algemene casuïstiek
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeelsbeleid & processen
 • Werving & selectie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsconflicten & ontslag
 • Ziekteverzuim
 • Loopbaanvraagstukken
 • Wet- & regelgeving
 • Talentontwikkeling & coaching
 • Flexibele schil
 • Stages
 • Expats
 • Toepassing WKR
Module 5 - Maatwerk

Er zijn natuurlijk altijd werkzaamheden die niet structureel van aard zijn. Zoals bijvoorbeeld het maken van een personeelshandboek, het actief beëindigen van arbeidscontracten, projectmatige zaken en overnames. Voor dit maatwerk kunt u ook bij ons terecht. We maken hiervoor graag een offerte.

Heb je behoefte aan meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?