Module 1 Personeelsinformatie­systeem

U kunt gebruikmaken van een online personeelsinformatiesysteem, waarin alle gegevens van uw medewerkers centraal worden opgeslagen. Hierdoor kunt u stoppen met het maken en bijhouden van allerlei afzonderlijke excellijsten. Naast het werken in de cloud, signaleert de software ook automatisch de acties die ondernomen dienen te worden. Mogelijkheden:
 • Digitale personeelsdossiers
 • Actuele rapportages ziekteverzuim, verloftegoed, e.d.
 • Een breed scala aan managementrapportages
 • Automatische signalering van afloop tijdelijke contracten
 • Automatische signalering van verplichte acties in het kader van wet verbetering poortwachter
 • Digitalisering van administratieve processen (bijv. verlof) door middel van workflow
 • Eenvoudig en snel mutaties te maken
 • Mogelijkheid tot invoering ESS (employee self service)
Voordelen:
 • Altijd en overal inzicht in actuele personeelsgegevens
 • Dagelijkse backup
 • Door gebruik van een personeels­informatie­systeem wordt het risico op boetes drastisch verminderd

Module 2 Salarisverwerking

Reliance HR Services verzorgt de maandelijkse salarisverwerking, waarbij proefstroken ter controle worden aangeboden en waarbij correcties geen meerprijs kennen. Deze module is optioneel en is enkel mogelijk in combinatie met module 1.

Werkzaamheden:

 • Maandelijkse verwerking van variabele mutaties
 • Maandelijkse aanlevering proefstroken ter controle
 • Aanlevering specificatie per werknemer in tweevoud
 • Aangiften loonheffingen
 • Journaalposten
 • Betaaloverzicht
 • Toepassing van minimumlonen en CAO-lonen
 • CAO-beheer
 • Opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
 • Loonaangiften aanlevering van jaarwerk (digitaal)
 • Jaaropgaven per werknemer loonstaat per werknemer
 • Verzamelloonstaat

Module 3 Personeels­administratie

De module Personeelsadministratie is de dienstverlening waarin wij ons onderscheiden in de markt. De meeste accountantskantoren of salarisverwerkers beperken zich tot het vastleggen van de personeelsgegevens, terwijl wij juist een actieve rol nemen als het gaat om het voeren van een personeelsadministratie. Onze missie is daarbij het compleet ontzorgen van de ondernemer! Deze module is enkel mogelijk in combinatie met module 1.

Werkzaamheden:

 • Eerste aanspreekpunt voor P&O gerelateerde vragen
 • Het aanleggen van (digitale) personeelsdossiers conform wettelijke richtlijnen en regelgeving
 • Actief signaleren van bijvoorbeeld afloop tijdelijke contracten, jubilea, einde proeftijd, pensionering
 • Maken van arbeidscontracten, verlengingen, omzettingen of beëindigingen
 • Aan- en afmelden van werknemers en mutaties aan diverse instanties
 • Ziek- en betermeldingen doorvoeren en melden bij diverse instanties
 • Verzorgen van diverse managementrapportages
 • Attenderen van leidinggevende op te ondernemen acties m.b.t. ziekmeldingen
 • Het verwerken en schriftelijk bevestigen van aanvragen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof, onbetaald verlof, e.d.
 • In overleg verzorgen van overige correspondentie, waarbij te denken valt aan wijziging contracturen, overplaatsingen, opstellen werkgeversverklaringen, salariswijzigingen, promoties, gratificaties, stages, bevestiging uitdiensttreding

Module 4 P&O Advies

Deze module is de aanvulling op de actieve personeelsadministratie en is te bezien als een onbeperkte 1e lijns helpdesk. Deze dienstverlening zal zich met name richten op advisering bij individuele casuïstiek en het verbeteren van bestaande P&O processen. Pas wanneer gestelde vragen niet gelijk door de 1e lijns rol beantwoord kunnen worden, zal in overleg worden gekeken of dit op verrichtingenbasis uitgevoerd kan worden.

Advisering bij:

 • Algemene casuïstiek
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeelsbeleid & processen
 • Werving & selectie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsconflicten & ontslag
 • Ziekteverzuim
 • Loopbaanvraagstukken
 • Wet- & regelgeving
 • Talentontwikkeling & coaching
 • Flexibele schil
 • Stages
 • Expats
 • Toepassing WKR

Module 5 Maatwerk

Tenslotte de dienstverlening die onder het hoofdstuk maatwerk valt. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden die niet structureel van aard zijn. Het maken van een personeelshandboek, het actief beëindigen van arbeidscontracten, projectmatige zaken, overnames zijn enkele voorbeelden hiervan. Dit maatwerk zal uitgevoerd worden op offertebasis.

Sluit Menu