Personeelsadministratie

Het voeren van een personeelsadministratie is voor veel ondernemers vaak een tijdrovende klus. Personeelsmutaties die zich opstapelen of contracten voor nieuwe medewerkers die nog even snel gemaakt moeten worden: dit is voor veel ondernemers een herkenbare situatie. Reliance-HR richt zich op het personeels- en salarisadministratie voor het MKB en kan u waardevolle ondersteuning bieden. Daarnaast bieden wij u indien gewenst ook personeelsadvies.

Personeelsadministratie MKB

  • Registratie van personeelsgegevens
  • Overzicht gesprekscyclus (beoordeling en functioneren)
  • Contract- en salarisgegevens
  • Verzuimregistratie
  • Opleidingen
  • Wagenparkbeheer
  • Verlofadministratie (via ESS / MSS, App)
  • Urenregistratie
  • Eigen bedrijfsinformatie online (personeelshandboek, pz-regelingen)

Salarisadministratie MKB

  • Journaalposten
  • Digitale loonstroken
  • Rapportages
  • Betaalbestanden
  • Aangiften
  • Helpdesk voor salaristechnische vragen

Wilt u zich geen zorgen meer maken over uw HR administratie?

Zowel uw salaris- als uw personeelsadministratie kunnen wij volledig voor u verzorgen, waarbij u zelf kunt bepalen welke werkzaamheden wij u uit handen mogen nemen. Zo kunnen wij voor u alle veel voorkomende mutaties verwerken en zo uw personeelsdossiers up-to-date houden, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. Hierbij maken wij gebruik van een digitaal personeelsinformatiesysteem, waarmee maandelijks de volgende acties worden uitgevoerd:

  • Verwerking van de variabele mutaties
  • Specificatie per werknemer in tweevoud
  • Journaalposten
  • Betaaloverzicht
  • Uitvoering van de spaarloonregeling/levensloopregeling
  • Toepassen van minimumlonen en cao-lonen
  • Cao-beheer
  • Opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
  • Loonaangiften aanlevering van jaarwerk (digitaal)
  • Jaaropgaven per werknemer loonstaat per werknemer
  • Verzamelloonstaat
  • Cumulatieve overzichten
  • Managementoverzichten
  • Aanvullende overzichten voor uw accountant
  • Bewaking en signalering van verplichte acties in het kader van Wet Poortwachter
  • Bewaking en signalering data van aflopende tijdelijke contracten
  • Helpdesk voor eventuele vragen vanuit de medewerkers
  • Helpdesk voor eventuele vragen vanuit de werkgever
  • Koppeling met uw boekhoudpakket

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen?
Bij Reliance HR hoeft u geen complete formulieren in te vullen.

Stuur een e-mail naar info@reliance-hr.nl en wij nemen contact met u op.

Spreekt u liever telefonisch iemand?
Bel dan gerust naar  055 207 0727 of 06 5136 7523

Sluit Menu