Reliance Payroll

Reliance Payroll komt voort uit Reliance-HR, waarmee wij al meer dan 20 jaar organisaties ondersteunen op het gebied van personeelszaken | HRM. Omdat bij veel klanten steeds meer de behoefte ontstond aan meer flexibiliteit, zijn wij ons in de afgelopen jaren meer gaan specialiseren in de payrolldienstverlening. Deze dienstverlening is in het kort te omschrijven als het uitbesteden van de administratieve & juridische aspecten van het werkgeverschap, waarbij alleen daadwerkelijk gewerkte uren verloond worden.

In het kort komt payroll er op neer dat wij met u samen het werkgeverschap delen. U bent degene die uw werknemers werft, selecteert en traint. U geeft de dagelijkse leiding en zorgt voor beoordelingen. Reliance Payroll zorgt voor de administratieve en de juridische kant van het werkgeverschap, uw werknemers staan namelijk op onze loonlijst en niet op die van u. Van alle risico’s zoals ziekteverzuim en ontslagrechtelijke consequenties bent u gevrijwaard. U wordt optimaal flexibel en heeft een zorg minder, terwijl u toch blijft beschikken over eigen personeel dat zich sterk verbonden voelt met uw organisatie. Dat biedt zowel voor u als voor de werknemers heel veel voordelen.

Voordelen voor u als inlener

Omdat uw personeel op onze payroll staat, bespaart u tijd en geld. Dat komt door deze voordelen:

 • Op basis van de flexwet bestaat de mogelijkheid medewerkers langere tijd onder een tijdelijk contract te hebben. Wij kunnen maar liefst 5,5 jaar flexibel verlonen (in plaats van 2 jaar, wanneer u ze zelf in dienst heeft)!
 • U heeft geen loon- en personeelsadministratie nodig voor de payroll medewerkers, dat doen wij.
 • U hoeft allerlei mutaties niet meer door te geven en bij te houden richting het UWV en de Belastingdienst en de steeds veranderende wetgeving op personeelsgebied door te voeren. Reliance Payroll houdt dit voor u bij en verwerkt deze zaken indien nodig.
 • Afhankelijk van de fase waarin de kandidaat zich bevindt betaald u  alleen gewerkte uren zoals u deze aan ons doorgeeft of de contractueel afgesproken uren verder niets. Wij dragen de zorg voor de werknemersverzekeringen zoals pensioen en ziekte.
 • U hoeft geen verzuimverzekering af te sluiten en heeft geen extra kosten meer vanwege de ARBO dienst.
  Alle kosten worden teruggebracht tot één inkoopfactuur. Geen losse facturen meer van de accountant, arbodienst, werknemersverzekeringen, pensioenfonds, enz.
 • U hoeft bij ziekte niet meer het salaris door te betalen aan uw payrollmedewerker i.v.m. de wet poortwachter.
 • U wordt ontzien van 12 jaar eigen risico bij ziekte, conform de wet poortwachter.

Voordelen voor zowel u als de werknemer

Het grote voordeel voor zowel u als de werknemers, ligt in het feit dat wij de loon- en personeelsadministratie verzorgen. Zo kunt u zich op uw core-business richten. Daarnaast zijn de werknemers verzekerd van een duidelijke, correcte en professionele administratie. Wij handelen de volgende zaken voor u en de werknemers correct af:

 • Allereerst zorgen wij voor een juiste arbeidsovereenkomst, waarin wij uw gemaakte afspraken opnemen.
 • Wij beheren de arbeidsovereenkomst en zorgen dat deze in overeenstemming is met de geldende cao.
 • Bij veranderingen in de wet of cao, voeren wij de wijzigingen door.
 • Wij verzorgen de betaling van het salaris inclusief het verstrekken van loonstroken.
 • Wij doen aangifte van loonbelasting en doen de sociale afdrachten.
 • Ieder jaar maken wij de jaaropgaven op.
 • Wij keren het vakantiegeld uit en houden de stand van de verlofdagen bij.
 • Wij zorgen voor doorbetaling bij ziekte en verzuim.
 • Onze medewerkers staan klaar met advies en om alle vragen te beantwoorden.

Onze werkwijze

Ons streven is een langdurige en efficiënte samenwerking waarbij we u als opdrachtgever zoveel mogelijk ’ontzorgen’. Hierdoor kunt u zich zoveel mogelijk met uw core-business bezighouden. Daarnaast onderscheiden wij ons door betrouwbaarheid, transparantie, flexibiliteit en een goede prijsstelling.

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen?
Bij Reliance HR hoeft u geen complete formulieren in te vullen.

Stuur een e-mail naar info@reliance-hr.nl en wij nemen contact met u op.

Spreekt u liever telefonisch iemand?
Bel dan gerust naar  055 207 0727 of 06 5136 7523

Sluit Menu