Als werkgever bent u gebaat bij een zo laag mogelijk verzuimcijfer. Hoewel het niet mogelijk is om ziekte bij werknemers te voorkomen, kunt u er met goede begeleiding wel voor zorgen dat het verzuimcijfer zo laag mogelijk blijft. Met verzuimbegeleiding van Reliance HR daalt het verzuimcijfer, kunnen uw zieke werknemers snel weer aan het werk en worden de verzuimkosten verlaagd.

De voordelen van verzuimbegeleiding van Reliance HR

  • Verlaag het verzuim binnen uw bedrijf
  • Uw zieke werknemers snel weer aan het werk
  • Duurzame oplossing voor verzuimende werknemers
  • Verlaging van de verzuimkosten
  • U bepaalt hoe u het verzuim wilt aanpakken

Reliance HR ondersteunt u op deskundige en actieve wijze bij de aanpak van het verzuim en bij de wettelijk verplichte opvolgingen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Met preventieve oplossingen zorgen we bovendien voor optimalisatie van de arbeidsomstandigheden.

Wat kan Reliance HR voor u betekenen?

De verzuimbegeleiding van Reliance HR is erop gericht om uw zieke werknemers individueel een duurzaam herstel te bieden. Bij een eenmalig griepje is dit niet nodig, maar als het verzuim van een werknemer regelmatig voorkomt, dan kan dit een andere oorzaak hebben. Omdat ieder persoon anders is en de oorzaak niet per definitie werkgerelateerd is, stellen wij een individueel plan op voor uw werknemers. Samen met u en uw werknemers werken we aan een structurele oplossing voor het verzuim.

Wat is verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is de verzamelnaam voor de maatregelen die werkgever en werknemer bij ziekte moeten nemen om een zo spoedig mogelijke werkhervatting van de werknemer te realiseren. Om arbeidsongeschiktheid door ziekte in de toekomst te reduceren, kan er een individueel plan opgesteld worden waarin duurzame oplossingen worden geboden voor werknemer en werkgever.

Verzuimbegeleiding door Reliance HR

Heeft u te maken met een hoog verzuimpercentage en wilt u een structurele oplossing voor uw organisatie? Reliance HR geeft u graag een advies op maat. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor alle soorten personeelsadvies en het uitbesteden van uw personeelsadministratie. Bel 055 207 0727 of vul het contactformulier in.

Sluit Menu